Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "selenium" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "selen" till svenska språket

EnglishSwedish

Selenium

[Selen]
/səliniəm/

noun

1. A toxic nonmetallic element related to sulfur and tellurium

 • Occurs in several allotropic forms
 • A stable grey metallike allotrope conducts electricity better in the light than in the dark and is used in photocells
 • Occurs in sulfide ores (as pyrite)
  synonym:
 • selenium
 • ,
 • Se
 • ,
 • atomic number 34

1. Ett giftigt icke-metalliskt grundämne relaterat till svavel och tellur

 • Förekommer i flera allotropa former
 • En stabil grå metallliknande allotrop leder elektricitet bättre i ljuset än i mörkret och används i fotoceller
 • Förekommer i sulfidmalmer (som pyrit)
  synonym:
 • selen
 • ,
 • Se
 • ,
 • atomnummer 34

Examples of using

Hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur and selenium are nonmetals.
Väte, kol, kväve, fosfor, syre, svavel och selen är icke-metaller.