Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sec" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sec" till svenska språket

EnglishSwedish

Sec

[Sec]
/sɛk/

noun

1. 1/60 of a minute

 • The basic unit of time adopted under the systeme international d'unites
  synonym:
 • second
 • ,
 • sec
 • ,
 • s

1. 1/60 av en minut

 • Den grundläggande tidsenheten som antagits under systeme international d'unites
  synonym:
 • andra
 • ,
 • sek
 • ,
 • s

2. Ratio of the hypotenuse to the adjacent side of a right-angled triangle

  synonym:
 • secant
 • ,
 • sec

2. Förhållandet mellan hypotenusan och den intilliggande sidan av en rätvinklig triangel

  synonym:
 • sekant
 • ,
 • sek

3. An independent federal agency that oversees the exchange of securities to protect investors

  synonym:
 • Securities and Exchange Commission
 • ,
 • SEC

3. En oberoende federal myndighet som övervakar utbytet av värdepapper för att skydda investerare

  synonym:
 • Securities and Exchange Commission
 • ,
 • SEC

adjective

1. (of champagne) moderately dry

  synonym:
 • sec
 • ,
 • unsweet

1. (av champagne) måttligt torr

  synonym:
 • sek
 • ,
 • osöt

Examples of using

I'll be there in a sec.
Jag är där om en sekund.
I'll be there in a sec.
Jag är där om en sekund.