Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sea" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hav" till svenska språket

EnglishSwedish

Sea

[Hav]
/si/

noun

1. A division of an ocean or a large body of salt water partially enclosed by land

  synonym:
 • sea

1. En delning av ett hav eller en stor mängd saltvatten som delvis omges av land

  synonym:
 • hav

2. Anything apparently limitless in quantity or volume

  synonym:
 • ocean
 • ,
 • sea

2. Allt som tydligen är obegränsat i kvantitet eller volym

  synonym:
 • ocean
 • ,
 • hav

3. Turbulent water with swells of considerable size

 • "Heavy seas"
  synonym:
 • sea

3. Turbulent vatten med dyningar av betydande storlek

 • "Tungt hav"
  synonym:
 • hav

Examples of using

How far are we from the sea?
Hur långt är vi från havet?
The sea is pretty rough today.
Havet är ganska grovt idag.
They've been at sea for the past three weeks.
De har varit till sjöss de senaste tre veckorna.