Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sculptor" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skulptör" till svenska språket

EnglishSwedish

Sculptor

[Skulptör]
/skəlptər/

noun

1. An artist who creates sculptures

  synonym:
 • sculptor
 • ,
 • sculpturer
 • ,
 • carver
 • ,
 • statue maker

1. En konstnär som skapar skulpturer

  synonym:
 • skulptör
 • ,
 • snidare
 • ,
 • statytillverkare

2. A faint constellation in the southern hemisphere near phoenix and cetus

  synonym:
 • Sculptor

2. En svag stjärnbild på södra halvklotet nära phoenix och cetus

  synonym:
 • Skulptör

Examples of using

Hartman Witwer was a famous Lviv-based sculptor.
Hartman Witwer var en berömd Lviv-baserad skulptör.