Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scope" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "omfattning" till svenska språket

EnglishSwedish

Scope

[Omfattning]
/skoʊp/

noun

1. An area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"

 • "A piano has a greater range than the human voice"
 • "The ambit of municipal legislation"
 • "Within the compass of this article"
 • "Within the scope of an investigation"
 • "Outside the reach of the law"
 • "In the political orbit of a world power"
  synonym:
 • scope
 • ,
 • range
 • ,
 • reach
 • ,
 • orbit
 • ,
 • compass
 • ,
 • ambit

1. Ett område där något agerar eller verkar eller har kraft eller kontroll: "räckvidden för ett överljudsjet"

 • "Ett piano har större räckvidd än den mänskliga rösten"
 • "Omfattningen av kommunal lagstiftning"
 • "Inom kompassen av denna artikel"
 • "Inom ramen för en undersökning"
 • "Utanför lagens räckhåll"
 • "I en världsmakts politiska omloppsbana"
  synonym:
 • omfattning
 • ,
 • räckvidd
 • ,
 • ,
 • omloppsbana
 • ,
 • kompass
 • ,
 • omfång

2. The state of the environment in which a situation exists

 • "You can't do that in a university setting"
  synonym:
 • setting
 • ,
 • background
 • ,
 • scope

2. Tillståndet i den miljö där en situation råder

 • "Det kan du inte göra i en universitetsmiljö"
  synonym:
 • inställning
 • ,
 • bakgrund
 • ,
 • omfattning

3. A magnifier of images of distant objects

  synonym:
 • telescope
 • ,
 • scope

3. En förstorare av bilder av avlägsna objekt

  synonym:
 • teleskop
 • ,
 • omfattning

4. Electronic equipment that provides visual images of varying electrical quantities

  synonym:
 • oscilloscope
 • ,
 • scope
 • ,
 • cathode-ray oscilloscope
 • ,
 • CRO

4. Elektronisk utrustning som ger visuella bilder av varierande elektriska storheter

  synonym:
 • oscilloskop
 • ,
 • omfattning
 • ,
 • katodstråleoscilloskop
 • ,
 • CRO

Examples of using

The theory of evolution surpasses the scope of my imagination.
Evolutionsteorin överträffar omfattningen av min fantasi.
There is ample scope for improvement.
Det finns gott om utrymme för förbättringar.