Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scold" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "scold" till svenska språket

EnglishSwedish

Scold

[Skälla]
/skoʊld/

noun

1. Someone (especially a woman) who annoys people by constantly finding fault

  synonym:
 • scold
 • ,
 • scolder
 • ,
 • nag
 • ,
 • nagger
 • ,
 • common scold

1. Någon (särskilt en kvinna) som irriterar människor genom att ständigt hitta fel

  synonym:
 • skälla
 • ,
 • skällare
 • ,
 • tjata
 • ,
 • nagger
 • ,
 • vanlig skäll

verb

1. Censure severely or angrily

 • "The mother scolded the child for entering a stranger's car"
 • "The deputy ragged the prime minister"
 • "The customer dressed down the waiter for bringing cold soup"
  synonym:
 • call on the carpet
 • ,
 • take to task
 • ,
 • rebuke
 • ,
 • rag
 • ,
 • trounce
 • ,
 • reproof
 • ,
 • lecture
 • ,
 • reprimand
 • ,
 • jaw
 • ,
 • dress down
 • ,
 • call down
 • ,
 • scold
 • ,
 • chide
 • ,
 • berate
 • ,
 • bawl out
 • ,
 • remonstrate
 • ,
 • chew out
 • ,
 • chew up
 • ,
 • have words
 • ,
 • lambaste
 • ,
 • lambast

1. Kritisera allvarligt eller argt

 • "Mamman skällde ut barnet för att ha gått in i en främlings bil"
 • "Suppleanten trasade premiärministern"
 • "Kunden klädde ner servitören för att ha med sig kall soppa"
  synonym:
 • ring på mattan
 • ,
 • ta till uppgift
 • ,
 • tillrättavisa
 • ,
 • trasa
 • ,
 • tappa
 • ,
 • tillrättavisning
 • ,
 • föreläsning
 • ,
 • käke
 • ,
 • klä ner dig
 • ,
 • ring ner
 • ,
 • skälla
 • ,
 • chide
 • ,
 • gnälla
 • ,
 • skråla ut
 • ,
 • protestera
 • ,
 • tugga ut
 • ,
 • tugga upp
 • ,
 • har ord
 • ,
 • lambaste
 • ,
 • lambast

2. Show one's unhappiness or critical attitude

 • "He scolded about anything that he thought was wrong"
 • "We grumbled about the increased work load"
  synonym:
 • grouch
 • ,
 • grumble
 • ,
 • scold

2. Visa sin olycka eller kritiska attityd

 • "Han skällde på allt som han trodde var fel"
 • "Vi gnällde över den ökade arbetsbelastningen"
  synonym:
 • grubbla
 • ,
 • knorra
 • ,
 • skälla

Examples of using

Don't scold her. She's too young to understand.
Skäll inte på henne. Hon är för ung för att förstå.