Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scattered" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "spridd" till svenska språket

EnglishSwedish

Scattered

[Spridd]
/skætərd/

adjective

1. Occurring or distributed over widely spaced and irregular intervals in time or space

 • "Scattered showers"
 • "Scattered villages"
  synonym:
 • scattered

1. Förekommer eller distribueras över vitt åtskilda och oregelbundna intervall i tid eller rum

 • "Spridda duschar"
 • "Spridda byar"
  synonym:
 • spridda

2. Lacking orderly continuity

 • "A confused set of instructions"
 • "A confused dream about the end of the world"
 • "Disconnected fragments of a story"
 • "Scattered thoughts"
  synonym:
 • confused
 • ,
 • disconnected
 • ,
 • disjointed
 • ,
 • disordered
 • ,
 • garbled
 • ,
 • illogical
 • ,
 • scattered
 • ,
 • unconnected

2. Saknar ordnad kontinuitet

 • "En förvirrad uppsättning instruktioner"
 • "En förvirrad dröm om världens undergång"
 • "Frånkopplade fragment av en berättelse"
 • "Spridda tankar"
  synonym:
 • förvirrad
 • ,
 • frånkopplad
 • ,
 • osammanhängande
 • ,
 • oordnad
 • ,
 • förvanskad
 • ,
 • ologisk
 • ,
 • spridda
 • ,
 • oansluten

Examples of using

The sky is clear. Lots of stars are scattered across it.
Himlen är klar. Många stjärnor är utspridda över den.
Newspaper stands are scattered here and there throughout the city.
Tidningsmontrar finns utspridda här och var i hela staden.
Before tidying up, all my things were lying scattered about in their proper place; afterwards, everything was neatly arranged hell knows where.
Innan jag gjorde i ordning låg alla mina saker utspridda på sin rätta plats; efteråt var allt snyggt ordnat, helvetet vet var.