Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scarcely" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "knappast" till svenska språket

EnglishSwedish

Scarcely

[Knappast]
/skɛrsli/

adverb

1. Only a very short time before

 • "They could barely hear the speaker"
 • "We hardly knew them"
 • "Just missed being hit"
 • "Had scarcely rung the bell when the door flew open"
 • "Would have scarce arrived before she would have found some excuse to leave"- w.b.yeats
  synonym:
 • barely
 • ,
 • hardly
 • ,
 • just
 • ,
 • scarcely
 • ,
 • scarce

1. Bara en mycket kort tid innan

 • "De kunde knappt höra talaren"
 • "Vi kände dem knappt"
 • "Missade precis att bli träffad"
 • "Hade knappt ringt på klockan när dörren flög upp"
 • "Skulle knappt ha kommit innan hon skulle ha hittat någon ursäkt för att lämna" - wbyeats
  synonym:
 • knappt
 • ,
 • knappast
 • ,
 • bara
 • ,
 • knapp

2. Almost not

 • "He hardly ever goes fishing"
 • "He was hardly more than sixteen years old"
 • "They scarcely ever used the emergency generator"
  synonym:
 • hardly
 • ,
 • scarcely

2. Nästan inte

 • "Han går nästan aldrig och fiskar"
 • "Han var knappt mer än sexton år gammal"
 • "De använde nästan aldrig nödgeneratorn"
  synonym:
 • knappast
 • ,
 • knappt

Examples of using

She spoke scarcely a word of English.
Hon talade knappt ett ord engelska.
He can scarcely write his name.
Han kan knappt skriva sitt namn.