Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scar" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ärr" till svenska språket

EnglishSwedish

Scar

[Ärr]
/skɑr/

noun

1. A mark left (usually on the skin) by the healing of injured tissue

  synonym:
 • scar
 • ,
 • cicatrix
 • ,
 • cicatrice

1. Ett märke som lämnats (vanligtvis på huden) genom läkning av skadad vävnad

  synonym:
 • ärr
 • ,
 • cicatrix
 • ,
 • cicatrice

2. An indication of damage

  synonym:
 • scratch
 • ,
 • scrape
 • ,
 • scar
 • ,
 • mark

2. En indikation på skada

  synonym:
 • repa
 • ,
 • skrapa
 • ,
 • ärr
 • ,
 • markera

verb

1. Mark with a scar

 • "The skin disease scarred his face permanently"
  synonym:
 • scar
 • ,
 • mark
 • ,
 • pock
 • ,
 • pit

1. Markera med ett ärr

 • "Hudsjukdomen ärrade hans ansikte permanent"
  synonym:
 • ärr
 • ,
 • markera
 • ,
 • pock
 • ,
 • grop

Examples of using

The wound left a scar on my arm.
Såret lämnade ett ärr på min arm.
The scar on his cheek hardly shows now.
Ärret på hans kind syns knappt nu.