Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "saw" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "såg" till svenska språket

EnglishSwedish

Saw

[Såg]
/sɔ/

noun

1. A condensed but memorable saying embodying some important fact of experience that is taken as true by many people

  synonym:
 • proverb
 • ,
 • adage
 • ,
 • saw
 • ,
 • byword

1. Ett förtätat men minnesvärt talesätt som förkroppsligar något viktigt faktum av erfarenhet som tas som sant av många människor

  synonym:
 • ordspråk
 • ,
 • såg
 • ,
 • ordord

2. Hand tool having a toothed blade for cutting

  synonym:
 • saw

2. Handverktyg med tandat blad för skärning

  synonym:
 • såg

3. A power tool for cutting wood

  synonym:
 • power saw
 • ,
 • saw
 • ,
 • sawing machine

3. Ett elverktyg för att skära trä

  synonym:
 • kraftsåg
 • ,
 • såg
 • ,
 • sågmaskin

verb

1. Cut with a saw

 • "Saw wood for the fireplace"
  synonym:
 • saw

1. Klipp med en såg

 • "Sågved till eldstaden"
  synonym:
 • såg

Examples of using

Nobody saw anything.
Ingen såg nåt.
Could I borrow a saw?
Skulle jag kunna få låna en såg?
Tom ran away when he saw me.
Tom sprang iväg när han såg mig.