Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sandwich" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smörgås" till svenska språket

EnglishSwedish

Sandwich

[Smörgås]
/sændwɪʧ/

noun

1. Two (or more) slices of bread with a filling between them

  synonym:
 • sandwich

1. Två (eller flera) brödskivor med en fyllning mellan dem

  synonym:
 • smörgås

verb

1. Make into a sandwich

  synonym:
 • sandwich

1. Gör till en smörgås

  synonym:
 • smörgås

2. Insert or squeeze tightly between two people or objects

 • "She was sandwiched in her airplane seat between two fat men"
  synonym:
 • sandwich

2. Sätt in eller kläm hårt mellan två personer eller föremål

 • "Hon var inklämd i sin flygplanssäte mellan två tjocka män"
  synonym:
 • smörgås

Examples of using

Tom made himself a sandwich.
Tom gjorde sig en smörgås.
Which sandwich would you like, with honey or with condensed milk? - With both. Permissibly without bread.
Vilken smörgås vill du ha, med honung eller med kondenserad mjölk?- Med båda. Tillåtet utan bröd.
Thanks for the sandwich.
Tack för mackan.