Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sanctuary" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fristad" till svenska språket

EnglishSwedish

Sanctuary

[Fristad]
/sæŋkʧuɛri/

noun

1. A consecrated place where sacred objects are kept

  synonym:
 • sanctuary

1. En invigd plats där heliga föremål förvaras

  synonym:
 • fristad

2. A shelter from danger or hardship

  synonym:
 • refuge
 • ,
 • sanctuary
 • ,
 • asylum

2. Ett skydd från fara eller svårigheter

  synonym:
 • tillflyktsort
 • ,
 • fristad
 • ,
 • asyl

3. Area around the altar of a church for the clergy and choir

 • Often enclosed by a lattice or railing
  synonym:
 • chancel
 • ,
 • sanctuary
 • ,
 • bema

3. Område runt altaret i en kyrka för prästerskapet och kören

 • Ofta omsluten av ett galler eller räcke
  synonym:
 • kor
 • ,
 • fristad
 • ,
 • bema