Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sampling" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sampling" till svenska språket

EnglishSwedish

Sampling

[Provtagning]
/sæmplɪŋ/

noun

1. (statistics) the selection of a suitable sample for study

  synonym:
 • sampling

1. (statistik) valet av ett lämpligt urval för studier

  synonym:
 • provtagning

2. Items selected at random from a population and used to test hypotheses about the population

  synonym:
 • sample distribution
 • ,
 • sample
 • ,
 • sampling

2. Objekt valda slumpmässigt från en population och används för att testa hypoteser om populationen

  synonym:
 • provfördelning
 • ,
 • prov
 • ,
 • provtagning

3. Measurement at regular intervals of the amplitude of a varying waveform (in order to convert it to digital form)

  synonym:
 • sampling

3. Mätning med jämna mellanrum av amplituden för en varierande vågform (för att omvandla den till digital form)

  synonym:
 • provtagning