Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sample" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "prov" till svenska språket

EnglishSwedish

Sample

[Prov]
/sæmpəl/

noun

1. A small part of something intended as representative of the whole

  synonym:
 • sample

1. En liten del av något avsett som representativt för helheten

  synonym:
 • prov

2. Items selected at random from a population and used to test hypotheses about the population

  synonym:
 • sample distribution
 • ,
 • sample
 • ,
 • sampling

2. Objekt valda slumpmässigt från en population och används för att testa hypoteser om populationen

  synonym:
 • provfördelning
 • ,
 • prov
 • ,
 • provtagning

3. All or part of a natural object that is collected and preserved as an example of its class

  synonym:
 • sample

3. Hela eller delar av ett naturföremål som samlas in och bevaras som ett exempel på sin klass

  synonym:
 • prov

verb

1. Take a sample of

 • "Try these new crackers"
 • "Sample the regional dishes"
  synonym:
 • sample
 • ,
 • try
 • ,
 • try out
 • ,
 • taste

1. Ta ett prov på

 • "Prova dessa nya kex"
 • "Prova de regionala rätterna"
  synonym:
 • prov
 • ,
 • försök
 • ,
 • prova
 • ,
 • smaka

Examples of using

Here's a sample of the material I want.
Här är ett prov på materialet jag vill ha.
Won't you sample some of my wine?
Ska du inte prova lite av mitt vin?
This is a free sample.
Detta är ett gratisprov.