Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "salute" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hälsning" till svenska språket

EnglishSwedish

Salute

[Hälsning]
/səlut/

noun

1. An act of honor or courteous recognition

 • "A musical salute to the composer on his birthday"
  synonym:
 • salute
 • ,
 • salutation

1. En hedershandling eller artigt erkännande

 • "En musikalisk hälsning till kompositören på hans födelsedag"
  synonym:
 • hälsa
 • ,
 • hälsning

2. A formal military gesture of respect

  synonym:
 • salute
 • ,
 • military greeting

2. En formell militär gest av respekt

  synonym:
 • hälsa
 • ,
 • militär hälsning

3. An act of greeting with friendly words and gestures like bowing or lifting the hat

  synonym:
 • salute

3. En hälsning med vänliga ord och gester som att böja sig eller lyfta på hatten

  synonym:
 • hälsa

verb

1. Propose a toast to

 • "Let us toast the birthday girl!"
 • "Let's drink to the new year"
  synonym:
 • toast
 • ,
 • drink
 • ,
 • pledge
 • ,
 • salute
 • ,
 • wassail

1. Föreslå en skål för

 • "Låt oss skåla för födelsedagsflickan!"
 • "Låt oss dricka till det nya året"
  synonym:
 • skål
 • ,
 • dricka
 • ,
 • pantsätta
 • ,
 • hälsa
 • ,
 • wassail

2. Greet in a friendly way

 • "I meet this men every day on my way to work and he salutes me"
  synonym:
 • salute

2. Hälsa på ett vänligt sätt

 • "Jag träffar de här männen varje dag på väg till jobbet och han hälsar mig"
  synonym:
 • hälsa

3. Express commendation of

 • "I salute your courage!"
  synonym:
 • salute

3. Uttryckligt beröm av

 • "Jag hälsar ditt mod!"
  synonym:
 • hälsa

4. Become noticeable

 • "A terrible stench saluted our nostrils"
  synonym:
 • salute

4. Bli märkbar

 • "En fruktansvärd stank hälsade våra näsborrar"
  synonym:
 • hälsa

5. Honor with a military ceremony, as when honoring dead soldiers

  synonym:
 • salute

5. Ära med en militär ceremoni, som när man hedrar döda soldater

  synonym:
 • hälsa

6. Recognize with a gesture prescribed by a military regulation

 • Assume a prescribed position
 • "When the officers show up, the soldiers have to salute"
  synonym:
 • salute
 • ,
 • present

6. Känna igen med en gest som föreskrivs av en militär förordning

 • Inta en föreskriven position
 • "När officerarna dyker upp måste soldaterna hälsa"
  synonym:
 • hälsa
 • ,
 • närvarande

Examples of using

Land of liberty, land of the future, I salute you!
Frihetens land, framtidens land, jag hälsar dig!
Those who are about to die salute you.
De som är på väg att dö hälsar dig.