Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "salmon" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lax" till svenska språket

EnglishSwedish

Salmon

[Lax]
/sæmən/

noun

1. Any of various large food and game fishes of northern waters

 • Usually migrate from salt to fresh water to spawn
  synonym:
 • salmon

1. Någon av olika stora mat- och viltfiskar i norra vatten

 • Vandrar vanligtvis från salt till sötvatten för att leka
  synonym:
 • lax

2. A tributary of the snake river in idaho

  synonym:
 • Salmon
 • ,
 • Salmon River

2. En biflod till snake river i idaho

  synonym:
 • Lax
 • ,
 • Laxälven

3. Flesh of any of various marine or freshwater fish of the family salmonidae

  synonym:
 • salmon

3. Kött av någon av olika marina eller sötvattensfiskar i familjen salmonidae

  synonym:
 • lax

4. A pale pinkish orange color

  synonym:
 • salmon

4. En blek rosa orange färg

  synonym:
 • lax

adjective

1. Of orange tinged with pink

  synonym:
 • pink-orange
 • ,
 • pinkish-orange
 • ,
 • salmon

1. Av orange färgad med rosa

  synonym:
 • rosa-orange
 • ,
 • lax

Examples of using

I like salmon. I eat it as often as I can.
Jag gillar lax. Jag äter det så ofta jag kan.
Cut the salmon into small pieces.
Skär laxen i små bitar.
Give me three pieces of salmon.
Ge mig tre laxbitar.