Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sailing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "segling" till svenska språket

EnglishSwedish

Sailing

[Segling]
/selɪŋ/

noun

1. The work of a sailor

  synonym:
 • seafaring
 • ,
 • navigation
 • ,
 • sailing

1. En sjömans arbete

  synonym:
 • sjöfart
 • ,
 • navigering
 • ,
 • segling

2. Riding in a sailboat

  synonym:
 • sailing

2. Ridning i en segelbåt

  synonym:
 • segling

3. The departure of a vessel from a port

  synonym:
 • sailing

3. Ett fartygs avgång från en hamn

  synonym:
 • segling

4. The activity of flying a glider

  synonym:
 • glide
 • ,
 • gliding
 • ,
 • sailplaning
 • ,
 • soaring
 • ,
 • sailing

4. Aktiviteten att flyga ett segelflygplan

  synonym:
 • glida
 • ,
 • glidflygning
 • ,
 • segelflygplan
 • ,
 • skyhöga
 • ,
 • segling

Examples of using

We were sailing.
Vi seglade.
He who makes noises while the ship is sailing, making people unable to hear orders, will be fined at the discretion of the captain.
Den som gör ljud medan fartyget seglar, vilket gör att människor inte kan höra order, kommer att bötfällas efter kaptenens gottfinnande.
Tom thought that it would be fun to go sailing.
Tom tyckte att det skulle vara kul att segla.