Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "safety" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "säkerhet" till svenska språket

EnglishSwedish

Safety

[Säkerhet]
/sefti/

noun

1. The state of being certain that adverse effects will not be caused by some agent under defined conditions

 • "Insure the safety of the children"
 • "The reciprocal of safety is risk"
  synonym:
 • safety

1. Tillståndet att vara säker på att negativa effekter inte kommer att orsakas av något medel under definierade förhållanden

 • "Säkra barnens säkerhet"
 • "Det ömsesidiga säkerheten är risk"
  synonym:
 • säkerhet

2. A safe place

 • "He ran to safety"
  synonym:
 • safety
 • ,
 • refuge

2. En säker plats

 • "Han sprang i säkerhet"
  synonym:
 • säkerhet
 • ,
 • tillflyktsort

3. A device designed to prevent injury or accidents

  synonym:
 • guard
 • ,
 • safety
 • ,
 • safety device

3. En anordning som är utformad för att förhindra skador eller olyckor

  synonym:
 • vakt
 • ,
 • säkerhet
 • ,
 • säkerhetsanordning

4. (baseball) the successful act of striking a baseball in such a way that the batter reaches base safely

  synonym:
 • base hit
 • ,
 • safety

4. (baseboll) den framgångsrika handlingen att slå en baseboll på ett sådant sätt att smeten når basen säkert

  synonym:
 • basträff
 • ,
 • säkerhet

5. Contraceptive device consisting of a sheath of thin rubber or latex that is worn over the penis during intercourse

  synonym:
 • condom
 • ,
 • rubber
 • ,
 • safety
 • ,
 • safe
 • ,
 • prophylactic

5. Preventivmedel som består av ett hölje av tunt gummi eller latex som bärs över penis under samlag

  synonym:
 • kondom
 • ,
 • gummi
 • ,
 • säkerhet
 • ,
 • säker
 • ,
 • profylaktisk

6. A score in american football

 • A player is tackled behind his own goal line
  synonym:
 • safety

6. En poäng i amerikansk fotboll

 • En spelare tacklas bakom sin egen mållinje
  synonym:
 • säkerhet

Examples of using

I bought a new safety razor.
Jag köpte en ny rakhyvel.
This is being done for your safety.
Detta görs för din säkerhet.
It's dangerous to perform this acrobatic act without a safety net.
Det är farligt att utföra denna akrobatiska handling utan skyddsnät.