Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "runner" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "runner" till svenska språket

EnglishSwedish

Runner

[Löpare]
/rənər/

noun

1. Someone who imports or exports without paying duties

  synonym:
 • smuggler
 • ,
 • runner
 • ,
 • contrabandist
 • ,
 • moon curser
 • ,
 • moon-curser

1. Någon som importerar eller exporterar utan att betala tullar

  synonym:
 • smugglare
 • ,
 • löpare
 • ,
 • smuggelgods
 • ,
 • månförbannare
 • ,
 • månförbannelse

2. Someone who travels on foot by running

  synonym:
 • runner

2. Någon som reser till fots genom att springa

  synonym:
 • löpare

3. A person who is employed to deliver messages or documents

 • "He sent a runner over with the contract"
  synonym:
 • runner

3. En person som är anställd för att leverera meddelanden eller dokument

 • "Han skickade en löpare över med kontraktet"
  synonym:
 • löpare

4. A baseball player on the team at bat who is on base (or attempting to reach a base)

  synonym:
 • base runner
 • ,
 • runner

4. En basebollspelare i laget på slagträ som är på basen (eller försöker nå en bas)

  synonym:
 • baslöpare
 • ,
 • löpare

5. A horizontal branch from the base of plant that produces new plants from buds at its tips

  synonym:
 • stolon
 • ,
 • runner
 • ,
 • offset

5. En horisontell gren från basen av växten som producerar nya växter från knoppar vid dess spetsar

  synonym:
 • stolon
 • ,
 • löpare
 • ,
 • offset

6. A trained athlete who competes in foot races

  synonym:
 • runner

6. En utbildad idrottare som tävlar i fotlopp

  synonym:
 • löpare

7. (football) the player who is carrying (and trying to advance) the ball on an offensive play

  synonym:
 • ball carrier
 • ,
 • runner

7. (fotboll) spelaren som bär (och försöker avancera) bollen på ett offensivt spel

  synonym:
 • kulbärare
 • ,
 • löpare

8. A long narrow carpet

  synonym:
 • runner

8. En långsmal matta

  synonym:
 • löpare

9. Device consisting of the parts on which something can slide along

  synonym:
 • runner

9. Anordning som består av de delar på vilka något kan glida längs

  synonym:
 • löpare

10. Fish of western atlantic: cape cod to brazil

  synonym:
 • runner
 • ,
 • blue runner
 • ,
 • Caranx crysos

10. Fisk i västra atlanten: cape cod till brasilien

  synonym:
 • löpare
 • ,
 • blå löpare
 • ,
 • Caranx crysos

Examples of using

The runner is running on the running track.
Löparen springer på löparbanan.
She is a runner.
Hon är en löpare.
Naoko is a fast runner.
Naoko är en snabb löpare.