Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "royal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kunglig" till svenska språket

EnglishSwedish

Royal

[Kunglig]
/rɔɪəl/

noun

1. A sail set next above the topgallant on a royal mast

  synonym:
 • royal

1. Ett segel satt bredvid toppgalanten på en kunglig mast

  synonym:
 • kunglig

2. Stag with antlers of 12 or more branches

  synonym:
 • royal
 • ,
 • royal stag

2. Hjort med horn med 12 eller fler grenar

  synonym:
 • kunglig
 • ,
 • kungliga svensexan

adjective

1. Of or relating to or indicative of or issued or performed by a king or queen or other monarch

 • "The royal party"
 • "The royal crest"
 • "By royal decree"
 • "A royal visit"
  synonym:
 • royal

1. Av eller som rör eller som tyder på eller utfärdas eller utförs av en kung eller drottning eller annan monark

 • "Det kungliga sällskapet"
 • "Det kungliga vapenet"
 • "Genom kungligt dekret"
 • "Ett kungligt besök"
  synonym:
 • kunglig

2. Established or chartered or authorized by royalty

 • "The royal society"
  synonym:
 • royal

2. Etablerad eller chartrad eller auktoriserad av royalty

 • "The royal society"
  synonym:
 • kunglig

3. Being of the rank of a monarch

 • "Of royal ancestry"
 • "Princes of the blood royal"
  synonym:
 • royal

3. Att vara av rang som monark

 • "Av kunglig härkomst"
 • "Princes of the blood royal"
  synonym:
 • kunglig

4. Belonging to or befitting a supreme ruler

 • "Golden age of imperial splendor"
 • "Purple tyrant"
 • "Regal attire"
 • "Treated with royal acclaim"
 • "The royal carriage of a stag's head"
  synonym:
 • imperial
 • ,
 • majestic
 • ,
 • purple
 • ,
 • regal
 • ,
 • royal

4. Tillhör eller anstår en högsta härskare

 • "Den kejserliga praktens guldålder"
 • "Lila tyrann"
 • "Regal klädsel"
 • "Behandlad med kungligt bifall"
 • "Den kungliga vagnen av en hjorthuvud"
  synonym:
 • imperialistisk
 • ,
 • majestätisk
 • ,
 • lila
 • ,
 • kunglig

5. Invested with royal power as symbolized by a crown

 • "The royal (or crowned) heads of europe"
  synonym:
 • royal

5. Investerad med kunglig makt som symboliseras av en krona

 • "De kungliga (eller krönta) huvudena av europa"
  synonym:
 • kunglig

Examples of using

The museum took down the picture of the royal family.
Museet tog ner bilden av kungafamiljen.
What rascal dared to break the door to the royal room?
Vilken rackare vågade bryta dörren till kungarummet?
He is of royal blood.
Han är av kungligt blod.