Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "row" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rad" till svenska språket

EnglishSwedish

Row

[Rad]
/roʊ/

noun

1. An arrangement of objects or people side by side in a line

 • "A row of chairs"
  synonym:
 • row

1. Ett arrangemang av föremål eller personer sida vid sida i en linje

 • "En rad stolar"
  synonym:
 • rad

2. An angry dispute

 • "They had a quarrel"
 • "They had words"
  synonym:
 • quarrel
 • ,
 • wrangle
 • ,
 • row
 • ,
 • words
 • ,
 • run-in
 • ,
 • dustup

2. En arg tvist

 • "De hade ett bråk"
 • "De hade ord"
  synonym:
 • gräl
 • ,
 • bråka
 • ,
 • rad
 • ,
 • ord
 • ,
 • inkörning
 • ,
 • damm

3. A long continuous strip (usually running horizontally)

 • "A mackerel sky filled with rows of clouds"
 • "Rows of barbed wire protected the trenches"
  synonym:
 • row

3. En lång sammanhängande remsa (vanligtvis löpande horisontellt)

 • "En makrillhimmel fylld med rader av moln"
 • "Rader av taggtråd skyddade skyttegravarna"
  synonym:
 • rad

4. (construction) a layer of masonry

 • "A course of bricks"
  synonym:
 • course
 • ,
 • row

4. (konstruktion) ett lager murverk

 • "En bana av tegel"
  synonym:
 • kurs
 • ,
 • rad

5. A linear array of numbers, letters, or symbols side by side

  synonym:
 • row

5. En linjär uppsättning siffror, bokstäver eller symboler sida vid sida

  synonym:
 • rad

6. A continuous chronological succession without an interruption

 • "They won the championship three years in a row"
  synonym:
 • row

6. En kontinuerlig kronologisk följd utan avbrott

 • "De vann mästerskapet tre år i rad"
  synonym:
 • rad

7. The act of rowing as a sport

  synonym:
 • rowing
 • ,
 • row

7. Roddhandlingen som sport

  synonym:
 • rodd
 • ,
 • rad

verb

1. Propel with oars

 • "Row the boat across the lake"
  synonym:
 • row

1. Driva med åror

 • "Ro båten över sjön"
  synonym:
 • rad

Examples of using

Tom sat in the third row.
Tom satt på tredje raden.
You'll have to row the boat, too.
Du måste ro båten också.
Tom lives in a row house.
Tom bor i ett radhus.