Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rook" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rook" till svenska språket

EnglishSwedish

Rook

[Torn]
/rʊk/

noun

1. (chess) the piece that can move any number of unoccupied squares in a direction parallel to the sides of the chessboard

  synonym:
 • castle
 • ,
 • rook

1. (schack) pjäsen som kan flytta valfritt antal obesatta rutor i en riktning parallell med sidorna av schackbrädet

  synonym:
 • slott
 • ,
 • torn

2. Common gregarious old world bird about the size and color of the american crow

  synonym:
 • rook
 • ,
 • Corvus frugilegus

2. Vanlig sällskaplig fågel från gamla världen om storleken och färgen på den amerikanska kråkan

  synonym:
 • torn
 • ,
 • Corvus frugilegus

verb

1. Deprive of by deceit

 • "He swindled me out of my inheritance"
 • "She defrauded the customers who trusted her"
 • "The cashier gypped me when he gave me too little change"
  synonym:
 • victimize
 • ,
 • swindle
 • ,
 • rook
 • ,
 • goldbrick
 • ,
 • nobble
 • ,
 • diddle
 • ,
 • bunco
 • ,
 • defraud
 • ,
 • scam
 • ,
 • mulct
 • ,
 • gyp
 • ,
 • gip
 • ,
 • hornswoggle
 • ,
 • short-change
 • ,
 • con

1. Beröva av bedrägeri

 • "Han lurade mig ur mitt arv"
 • "Hon lurade kunderna som litade på henne"
 • "Kassören söp mig när han gav mig för lite växel"
  synonym:
 • göra offer
 • ,
 • lura
 • ,
 • torn
 • ,
 • guldtegel
 • ,
 • ädel
 • ,
 • diddle
 • ,
 • bunco
 • ,
 • bedrägeri
 • ,
 • bluff
 • ,
 • mulct
 • ,
 • gyp
 • ,
 • gip
 • ,
 • hornswoggle
 • ,
 • kort förändring
 • ,
 • con

Examples of using

A rook is a chess piece.
Ett torn är en schackpjäs.