Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "romanticism" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "romantik" till svenska språket

EnglishSwedish

Romanticism

[Romantik]
/roʊmæntəsɪzəm/

noun

1. Impractical romantic ideals and attitudes

  synonym:
 • romanticism

1. Opraktiska romantiska ideal och attityder

  synonym:
 • romantik

2. A movement in literature and art during the late 18th and early 19th centuries that celebrated nature rather than civilization

 • "Romanticism valued imagination and emotion over rationality"
  synonym:
 • Romanticism
 • ,
 • Romantic Movement

2. En rörelse inom litteratur och konst under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet som hyllade naturen snarare än civilisationen

 • "Romantiken värderade fantasi och känslor framför rationalitet"
  synonym:
 • Romantik
 • ,
 • Romantisk rörelse

3. An exciting and mysterious quality (as of a heroic time or adventure)

  synonym:
 • romanticism
 • ,
 • romance

3. En spännande och mystisk egenskap (som av en heroisk tid eller äventyr)

  synonym:
 • romantik