Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "romantic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "romantisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Romantic

[Romantisk]
/roʊmæntɪk/

noun

1. A soulful or amorous idealist

  synonym:
 • romantic

1. En själfull eller amorös idealist

  synonym:
 • romantisk

2. An artist of the romantic movement or someone influenced by romanticism

  synonym:
 • romanticist
 • ,
 • romantic

2. En konstnär av den romantiska rörelsen eller någon influerad av romantiken

  synonym:
 • romantiker
 • ,
 • romantisk

adjective

1. Belonging to or characteristic of romanticism or the romantic movement in the arts

 • "Romantic poetry"
  synonym:
 • romantic
 • ,
 • romanticist
 • ,
 • romanticistic

1. Tillhör eller kännetecknar romantiken eller den romantiska rörelsen inom konsten

 • "Romantisk poesi"
  synonym:
 • romantisk
 • ,
 • romantiker
 • ,
 • romantiskt

2. Expressive of or exciting sexual love or romance

 • "Her amatory affairs"
 • "Amorous glances"
 • "A romantic adventure"
 • "A romantic moonlight ride"
  synonym:
 • amatory
 • ,
 • amorous
 • ,
 • romantic

2. Uttrycksfull eller spännande sexuell kärlek eller romantik

 • "Hennes amatoriska angelägenheter"
 • "Amorösa blickar"
 • "Ett romantiskt äventyr"
 • "En romantisk månskensresa"
  synonym:
 • amatorisk
 • ,
 • kärleksfull
 • ,
 • romantisk

3. Not sensible about practical matters

 • Idealistic and unrealistic
 • "As quixotic as a restoration of medieval knighthood"
 • "A romantic disregard for money"
 • "A wild-eyed dream of a world state"
  synonym:
 • quixotic
 • ,
 • romantic
 • ,
 • wild-eyed

3. Inte förnuftigt i praktiska frågor

 • Idealistisk och orealistisk
 • "Lika quixotisk som en restaurering av medeltida riddarskap"
 • "En romantisk ignorering av pengar"
 • "En vildögd dröm om en världsstat"
  synonym:
 • quixotic
 • ,
 • romantisk
 • ,
 • vildögd

Examples of using

Aren't you too a little bit romantic, Mary?
Är du inte för lite romantisk, Mary?
He is hopelessly romantic.
Han är hopplöst romantisk.
I thought it would be romantic.
Jag trodde att det skulle vara romantiskt.