Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rolling" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rullande" till svenska språket

EnglishSwedish

Rolling

[Rullande]
/roʊlɪŋ/

noun

1. A deep prolonged sound (as of thunder or large bells)

  synonym:
 • peal
 • ,
 • pealing
 • ,
 • roll
 • ,
 • rolling

1. Ett djupt långvarigt ljud (som av åska eller stora klockor)

  synonym:
 • peal
 • ,
 • pealing
 • ,
 • rulla
 • ,
 • rullning

2. The act of robbing a helpless person

 • "He was charged with rolling drunks in the park"
  synonym:
 • rolling

2. Handlingen att råna en hjälplös person

 • "Han åtalades för att ha rullat fyllon i parken"
  synonym:
 • rullning

3. Propelling something on wheels

  synonym:
 • wheeling
 • ,
 • rolling

3. Driver något på hjul

  synonym:
 • hjulning
 • ,
 • rullning

adjective

1. Uttered with a trill

 • "She used rolling r's as in spanish"
  synonym:
 • rolled
 • ,
 • rolling
 • ,
 • trilled

1. Yttrade med en trill

 • "Hon använde rullande r som på spanska"
  synonym:
 • rullade
 • ,
 • rullning
 • ,
 • trillade

Examples of using

A rolling stone gathers no moss.
En rullsten samlar ingen mossa.
The children were rolling a big snowball.
Barnen rullade en stor snöboll.
Let's start the ball rolling by introducing ourselves.
Låt oss börja bollen rulla genom att presentera oss själva.