Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rod" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stav" till svenska språket

EnglishSwedish

Rod

[Stång]
/rɑd/

noun

1. A long thin implement made of metal or wood

  synonym:
 • rod

1. Ett långt tunt redskap av metall eller trä

  synonym:
 • stång

2. Any rod-shaped bacterium

  synonym:
 • rod

2. Vilken stavformad bakterie som helst

  synonym:
 • stång

3. A linear measure of 16.5 feet

  synonym:
 • perch
 • ,
 • rod
 • ,
 • pole

3. Ett linjärt mått på 16,5 fot

  synonym:
 • abborre
 • ,
 • stång
 • ,
 • pol

4. A square rod of land

  synonym:
 • perch
 • ,
 • rod
 • ,
 • pole

4. En fyrkantig landstav

  synonym:
 • abborre
 • ,
 • stång
 • ,
 • pol

5. A visual receptor cell that is sensitive to dim light

  synonym:
 • rod
 • ,
 • rod cell
 • ,
 • retinal rod

5. En visuell receptorcell som är känslig för svagt ljus

  synonym:
 • stång
 • ,
 • stavcell
 • ,
 • näthinnestav

6. A gangster's pistol

  synonym:
 • gat
 • ,
 • rod

6. En gangsters pistol

  synonym:
 • gat
 • ,
 • stång

Examples of using

The parts are connected by an iron rod.
Delarna är förbundna med en järnstång.
He has a nice rod.
Han har ett fint spö.
There’s a new long fishing rod in the shop.
Det finns ett nytt långt fiskespö i butiken.