Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "roast" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stek" till svenska språket

EnglishSwedish

Roast

[Stek]
/roʊst/

noun

1. A piece of meat roasted or for roasting and of a size for slicing into more than one portion

  synonym:
 • roast
 • ,
 • joint

1. En köttbit rostad eller för rostning och av en storlek för skivning i mer än en portion

  synonym:
 • stek
 • ,
 • gemensam

2. Negative criticism

  synonym:
 • knock
 • ,
 • roast

2. Negativ kritik

  synonym:
 • knacka
 • ,
 • stek

verb

1. Cook with dry heat, usually in an oven

 • "Roast the turkey"
  synonym:
 • roast

1. Koka med torr värme, vanligtvis i ugn

 • "Stek kalkonen"
  synonym:
 • stek

2. Subject to laughter or ridicule

 • "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"
 • "The students poked fun at the inexperienced teacher"
 • "His former students roasted the professor at his 60th birthday"
  synonym:
 • ridicule
 • ,
 • roast
 • ,
 • guy
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • laugh at
 • ,
 • jest at
 • ,
 • rib
 • ,
 • make fun
 • ,
 • poke fun

2. Utsatt för skratt eller förlöjligande

 • "Satirikerna förlöjligade planerna på ett nytt operahus"
 • "Eleverna höll på med den oerfarne läraren"
 • "Hans tidigare studenter stekte professorn på hans 60-årsdag"
  synonym:
 • förlöjliga
 • ,
 • stek
 • ,
 • kille
 • ,
 • svartvakt
 • ,
 • skratta åt
 • ,
 • skämta på
 • ,
 • revben
 • ,
 • göra narr
 • ,
 • peta roligt

adjective

1. (meat) cooked by dry heat in an oven

  synonym:
 • roast
 • ,
 • roasted

1. (kött) tillagat med torr värme i ugn

  synonym:
 • stek
 • ,
 • rostad

Examples of using

Is roast chicken on the menu tonight?
Står stekt kyckling på menyn ikväll?
I'll take roast beef.
Jag tar rostbiff.
Let's roast the chestnuts.
Låt oss steka kastanjerna.