Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "roar" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vrål" till svenska språket

EnglishSwedish

Roar

[Vråla]
/rɔr/

noun

1. A deep prolonged loud noise

  synonym:
 • boom
 • ,
 • roar
 • ,
 • roaring
 • ,
 • thunder

1. Ett djupt långvarigt högt ljud

  synonym:
 • bom
 • ,
 • vråla
 • ,
 • rytande
 • ,
 • åska

2. A very loud utterance (like the sound of an animal)

 • "His bellow filled the hallway"
  synonym:
 • bellow
 • ,
 • bellowing
 • ,
 • holla
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollering
 • ,
 • hollo
 • ,
 • holloa
 • ,
 • roar
 • ,
 • roaring
 • ,
 • yowl

2. Ett mycket högt yttrande (som ljudet av ett djur)

 • "Hans bälg fyllde korridoren"
  synonym:
 • bälg
 • ,
 • bölande
 • ,
 • holla
 • ,
 • holler
 • ,
 • skrikande
 • ,
 • hollo
 • ,
 • holloa
 • ,
 • vråla
 • ,
 • rytande
 • ,
 • yowl

3. The sound made by a lion

  synonym:
 • roar

3. Ljudet som görs av ett lejon

  synonym:
 • vråla

verb

1. Make a loud noise, as of wind, water, or vehicles

 • "The wind was howling in the trees"
 • "The water roared down the chute"
  synonym:
 • roar
 • ,
 • howl

1. Gör ett högt ljud, från vind, vatten eller fordon

 • "Vinden ylade i träden"
 • "Vattnet vrålade nerför rännan"
  synonym:
 • vråla
 • ,
 • tjut

2. Utter words loudly and forcefully

 • "`get out of here,' he roared"
  synonym:
 • thunder
 • ,
 • roar

2. Uttala ord högt och kraftfullt

 • "`get out of here", vrålade han"
  synonym:
 • åska
 • ,
 • vråla

3. Emit long loud cries

 • "Wail in self-pity"
 • "Howl with sorrow"
  synonym:
 • howl
 • ,
 • ululate
 • ,
 • wail
 • ,
 • roar
 • ,
 • yawl
 • ,
 • yaup

3. Avge långa högljudda rop

 • "Jämra sig i självömkan"
 • "Yl med sorg"
  synonym:
 • tjut
 • ,
 • ululate
 • ,
 • jämra sig
 • ,
 • vråla
 • ,
 • yawl
 • ,
 • japp

4. Act or proceed in a riotous, turbulent, or disorderly way

 • "Desperadoes from the hills regularly roared in to take over the town"-r.a.billington
  synonym:
 • roar

4. Agera eller fortsätt på ett upproriskt, turbulent eller oordnat sätt

 • "Desperados från kullarna vrålade regelbundet in för att ta över staden" -rabillington
  synonym:
 • vråla

5. Make a loud noise, as of animal

 • "The bull bellowed"
  synonym:
 • bellow
 • ,
 • roar

5. Gör ett högt ljud, som av djur

 • "Tjuren bölade"
  synonym:
 • bälg
 • ,
 • vråla

6. Laugh unrestrainedly and heartily

  synonym:
 • roar
 • ,
 • howl

6. Skratta ohämmat och hjärtligt

  synonym:
 • vråla
 • ,
 • tjut

Examples of using

Leo started to roar when he was two years old.
Leo började ryta när han var två år gammal.