Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "river" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "flod" till svenska språket

EnglishSwedish

River

[Flod]
/rɪvər/

noun

1. A large natural stream of water (larger than a creek)

  • "The river was navigable for 50 miles"
    synonym:
  • river

1. En stor naturlig vattenström (större än en bäck)

  • "Floden var farbar i 50 miles"
    synonym:
  • flod

Examples of using

Row me across the river.
Ro mig över floden.
They pursued the enemy as far as the river.
De förföljde fienden ända till floden.
There are trees on either side of the river.
Det finns träd på vardera sidan av floden.