Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "riddle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "riddle" till svenska språket

EnglishSwedish

Riddle

[Gåta]
/rɪdəl/

noun

1. A difficult problem

  synonym:
 • riddle
 • ,
 • conundrum
 • ,
 • enigma
 • ,
 • brain-teaser

1. Ett svårt problem

  synonym:
 • gåta
 • ,
 • hjärn-teaser

2. A coarse sieve (as for gravel)

  synonym:
 • riddle

2. En grov sikt (som för grus)

  synonym:
 • gåta

verb

1. Pierce with many holes

 • "The bullets riddled his body"
  synonym:
 • riddle

1. Pierce med många hål

 • "Kulorna genomsyrade hans kropp"
  synonym:
 • gåta

2. Set a difficult problem or riddle

 • "Riddle me a riddle"
  synonym:
 • riddle

2. Ställ in ett svårt problem eller gåta

 • "Gåt mig en gåta"
  synonym:
 • gåta

3. Separate with a riddle, as grain from chaff

  synonym:
 • riddle
 • ,
 • screen

3. Avskilj med en gåta, som säd från agnar

  synonym:
 • gåta
 • ,
 • skärm

4. Spread or diffuse through

 • "An atmosphere of distrust has permeated this administration"
 • "Music penetrated the entire building"
 • "His campaign was riddled with accusations and personal attacks"
  synonym:
 • permeate
 • ,
 • pervade
 • ,
 • penetrate
 • ,
 • interpenetrate
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • imbue
 • ,
 • riddle

4. Sprida eller diffundera genom

 • "En atmosfär av misstro har genomsyrat denna administration"
 • "Musik trängde in i hela byggnaden"
 • "Hans kampanj var full av anklagelser och personangrepp"
  synonym:
 • permeat
 • ,
 • genomsyra
 • ,
 • tränga igenom
 • ,
 • interpenetrera
 • ,
 • diffus
 • ,
 • gåta

5. Speak in riddles

  synonym:
 • riddle

5. Tala i gåtor

  synonym:
 • gåta

6. Explain a riddle

  synonym:
 • riddle

6. Förklara en gåta

  synonym:
 • gåta

Examples of using

I'm still thinking about the riddle.
Jag tänker fortfarande på gåtan.
His plans are a riddle.
Hans planer är en gåta.
This riddle was hard to solve.
Den här gåtan var svår att lösa.