Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "retention" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "retention" till svenska språket

EnglishSwedish

Retention

[Behålla]
/ritɛnʃən/

noun

1. The act of retaining something

  synonym:
 • retention
 • ,
 • keeping
 • ,
 • holding

1. Handlingen att behålla något

  synonym:
 • kvarhållande
 • ,
 • behålla
 • ,
 • hållning

2. The power of retaining and recalling past experience

 • "He had a good memory when he was younger"
  synonym:
 • memory
 • ,
 • retention
 • ,
 • retentiveness
 • ,
 • retentivity

2. Kraften i att behålla och återkalla tidigare erfarenheter

 • "Han hade ett bra minne när han var yngre"
  synonym:
 • minne
 • ,
 • kvarhållande
 • ,
 • retentivitet

3. The power of retaining liquid

 • "Moisture retentivity of soil"
  synonym:
 • retentiveness
 • ,
 • retentivity
 • ,
 • retention

3. Kraften att hålla kvar vätska

 • "Jordens fuktighetsretention"
  synonym:
 • retentivitet
 • ,
 • kvarhållande