Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "retell" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "återberätta" till svenska språket

EnglishSwedish

Retell

[Återberätta]
/ritɛl/

verb

1. Render verbally, "recite a poem"

 • "Retell a story"
  synonym:
 • recite
 • ,
 • retell

1. Återge verbalt, "recitera en dikt"

 • "Återberätta en historia"
  synonym:
 • recitera
 • ,
 • återberätta

2. Make into fiction

 • "The writer fictionalized the lives of his parents in his latest novel"
  synonym:
 • fictionalize
 • ,
 • fictionalise
 • ,
 • retell

2. Göra till fiktion

 • "Författaren fiktionaliserade sina föräldrars liv i sin senaste roman"
  synonym:
 • fiktionalisera
 • ,
 • återberätta

3. To say, state, or perform again

 • "She kept reiterating her request"
  synonym:
 • repeat
 • ,
 • reiterate
 • ,
 • ingeminate
 • ,
 • iterate
 • ,
 • restate
 • ,
 • retell

3. För att säga, ange eller prestera igen

 • "Hon upprepade hela tiden sin begäran"
  synonym:
 • upprepa
 • ,
 • geminera
 • ,
 • iterera
 • ,
 • återställ
 • ,
 • återberätta