Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "restart" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "omstart" till svenska språket

EnglishSwedish

Restart

[Starta om]
/ristɑrt/

verb

1. Start an engine again, for example

  synonym:
 • restart
 • ,
 • re-start

1. Starta en motor igen, till exempel

  synonym:
 • starta om

2. Take up or begin anew

 • "We resumed the negotiations"
  synonym:
 • resume
 • ,
 • restart
 • ,
 • re-start

2. Ta upp eller börja om på nytt

 • "Vi återupptog förhandlingarna"
  synonym:
 • återuppta
 • ,
 • starta om

Examples of using

Your computer will restart several times during installation.
Din dator startar om flera gånger under installationen.