Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resourcefulness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "resourcefulness" till svenska språket

EnglishSwedish

Resourcefulness

[Fyndighet]
/risɔrsfəlnəs/

noun

1. The quality of being able to cope with a difficult situation

 • "A man of great resourcefulness"
  synonym:
 • resourcefulness

1. Kvaliteten på att kunna klara av en svår situation

 • "En man med stor fyndighet"
  synonym:
 • fyndighet

2. The ability to deal resourcefully with unusual problems

 • "A man of resource"
  synonym:
 • resource
 • ,
 • resourcefulness
 • ,
 • imagination

2. Förmågan att på ett resursrikt sätt hantera ovanliga problem

 • "En man av resurs"
  synonym:
 • resurs
 • ,
 • fyndighet
 • ,
 • fantasi