Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resource" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "resurs" till svenska språket

EnglishSwedish

Resource

[Resurs]
/risɔrs/

noun

1. Available source of wealth

 • A new or reserve supply that can be drawn upon when needed
  synonym:
 • resource

1. Tillgänglig källa till rikedom

 • En ny eller reservförsörjning som kan utnyttjas vid behov
  synonym:
 • resurs

2. A source of aid or support that may be drawn upon when needed

 • "The local library is a valuable resource"
  synonym:
 • resource

2. En källa till stöd eller stöd som kan utnyttjas vid behov

 • "Det lokala biblioteket är en värdefull resurs"
  synonym:
 • resurs

3. The ability to deal resourcefully with unusual problems

 • "A man of resource"
  synonym:
 • resource
 • ,
 • resourcefulness
 • ,
 • imagination

3. Förmågan att på ett resursrikt sätt hantera ovanliga problem

 • "En man av resurs"
  synonym:
 • resurs
 • ,
 • fyndighet
 • ,
 • fantasi

Examples of using

Water is a natural resource of vital importance.
Vatten är en naturresurs av vital betydelse.