Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resistant" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "resistent" till svenska språket

EnglishSwedish

Resistant

[Motståndskraftig]
/rɪzɪstənt/

adjective

1. Relating to or conferring immunity (to disease or infection)

  synonym:
 • immune
 • ,
 • resistant

1. Relaterar till eller ger immunitet (mot sjukdom eller infektion)

  synonym:
 • immun
 • ,
 • motståndskraftig

2. Able to tolerate environmental conditions or physiological stress

 • "The plant is tolerant of saltwater"
 • "These fish are quite tolerant as long as extremes of ph are avoided"
 • "The new hybrid is more resistant to drought"
  synonym:
 • tolerant
 • ,
 • resistant

2. Kunna tolerera miljöförhållanden eller fysiologisk stress

 • "Växten är tolerant mot saltvatten"
 • "Dessa fiskar är ganska toleranta så länge extrema ph-värden undviks"
 • "Den nya hybriden är mer motståndskraftig mot torka"
  synonym:
 • tolerant
 • ,
 • motståndskraftig

3. Impervious to being affected

 • "Resistant to the effects of heat"
 • "Resistant to persuasion"
  synonym:
 • resistant

3. Ogenomtränglig för att påverkas

 • "Beständig mot effekterna av värme"
 • "Motståndskraftig mot övertalning"
  synonym:
 • motståndskraftig

4. Disposed to or engaged in defiance of established authority

  synonym:
 • insubordinate
 • ,
 • resistant
 • ,
 • resistive

4. Disponerad till eller engagerad i trots av etablerad auktoritet

  synonym:
 • olydig
 • ,
 • motståndskraftig
 • ,
 • resistiv

5. Incapable of absorbing or mixing with

 • "A water-repellent fabric"
 • "Plastic highly resistant to steam and water"
  synonym:
 • repellent
 • ,
 • resistant

5. Oförmögen att absorbera eller blanda med

 • "Ett vattenavvisande tyg"
 • "Plast mycket motståndskraftig mot ånga och vatten"
  synonym:
 • avstötande medel
 • ,
 • motståndskraftig