Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resignation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avgång" till svenska språket

EnglishSwedish

Resignation

[Avgång]
/rɛzəgneʃən/

noun

1. Acceptance of despair

  synonym:
 • resignation
 • ,
 • surrender

1. Acceptans av förtvivlan

  synonym:
 • avgång
 • ,
 • överlämna

2. The act of giving up (a claim or office or possession etc.)

  synonym:
 • resignation

2. Handlingen att ge upp (en fordran eller ämbete eller besittning etc.)

  synonym:
 • avgång

3. A formal document giving notice of your intention to resign

 • "He submitted his resignation as of next month"
  synonym:
 • resignation

3. Ett formellt dokument som ger besked om din avsikt att avgå

 • "Han lämnade in sin avskedsansökan från och med nästa månad"
  synonym:
 • avgång

Examples of using

We refused to accept Tom's resignation.
Vi vägrade acceptera Toms avgång.
He tendered his resignation.
Han lämnade in sin avskedsansökan.
He decided to submit his resignation.
Han bestämde sig för att lämna in sin avskedsansökan.