Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "residential" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bostad" till svenska språket

EnglishSwedish

Residential

[Bostad]
/rɛzɪdɛnʃəl/

adjective

1. Used or designed for residence or limited to residences

 • "A residential hotel"
 • "A residential quarter"
 • "A residential college"
 • "Residential zoning"
  synonym:
 • residential

1. Används eller utformas för bosättning eller begränsas till bostäder

 • "Ett bostadshotell"
 • "Ett bostadskvarter"
 • "En bostadshögskola"
 • "Bostadszonindelning"
  synonym:
 • bostads

2. Of or relating to or connected with residence

 • "A residential requirement for the doctorate"
  synonym:
 • residential

2. Av eller som avser eller har samband med bosättning

 • "Ett boendekrav för doktorsexamen"
  synonym:
 • bostads