Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rescue" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "räddning" till svenska språket

EnglishSwedish

Rescue

[Räddning]
/rɛskju/

noun

1. Recovery or preservation from loss or danger

 • "Work is the deliverance of mankind"
 • "A surgeon's job is the saving of lives"
  synonym:
 • rescue
 • ,
 • deliverance
 • ,
 • delivery
 • ,
 • saving

1. Återvinning eller bevarande från förlust eller fara

 • "Arbete är mänsklighetens befrielse"
 • "En kirurgs jobb är att rädda liv"
  synonym:
 • räddning
 • ,
 • befrielse
 • ,
 • leverans
 • ,
 • sparande

verb

1. Free from harm or evil

  synonym:
 • rescue
 • ,
 • deliver

1. Fri från skada eller ondska

  synonym:
 • räddning
 • ,
 • leverera

2. Take forcibly from legal custody

 • "Rescue prisoners"
  synonym:
 • rescue

2. Ta tvångsmässigt från juridiskt förvar

 • "Räddningsfångar"
  synonym:
 • räddning

Examples of using

Tom wanted to help Mary rescue her baby.
Tom ville hjälpa Mary att rädda sin bebis.
We have to get to the dragon and slay it to rescue the princess!
Vi måste ta oss till draken och döda den för att rädda prinsessan!
Tom died trying to rescue Mary.
Tom dog när han försökte rädda Mary.