Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rerun" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rerun" till svenska språket

EnglishSwedish

Rerun

[Kör om]
/rirən/

noun

1. A program that is broadcast again

 • "She likes to watch `i love lucy' reruns"
  synonym:
 • rerun

1. Ett program som sänds igen

 • "Hon gillar att titta på `i love lucy' reprises"
  synonym:
 • repris

verb

1. Broadcast again, as of a film

  synonym:
 • rerun
 • ,
 • rebroadcast

1. Sänds igen, som av en film

  synonym:
 • repris
 • ,
 • terutsändning

2. Rerun a performance of a play, for example

  synonym:
 • rerun

2. Kör om en föreställning av en pjäs, till exempel

  synonym:
 • repris

3. Run again for office

 • "Bush wants to rerun in 1996"
  synonym:
 • rerun

3. Kör igen för kontor

 • "Bush vill reprisera 1996"
  synonym:
 • repris

4. Cause to perform again

 • "We have to rerun the subjects--they misunderstood the instructions"
  synonym:
 • rerun

4. Orsak att utföra igen

 • "Vi måste köra om ämnena - de missförstod instruktionerna"
  synonym:
 • repris