Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "republican" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "republikan" till svenska språket

EnglishSwedish

Republican

[Republikan]
/rɪpəblɪkən/

noun

1. A member of the republican party

  synonym:
 • Republican

1. En medlem av det republikanska partiet

  synonym:
 • Republikan

2. An advocate of a republic (usually in opposition to a monarchy)

  synonym:
 • republican

2. En förespråkare för en republik (vanligtvis i opposition till en monarki)

  synonym:
 • republikan

3. A tributary of the kansas river that flows from eastern colorado eastward through nebraska and kansas

  synonym:
 • Republican
 • ,
 • Republican River

3. En biflod till kansasfloden som rinner från östra colorado österut genom nebraska och kansas

  synonym:
 • Republikan
 • ,
 • Republikanska floden

adjective

1. Relating to or belonging to the republican party

 • "A republican senator"
 • "Republican party politics"
  synonym:
 • republican

1. Som rör eller tillhör det republikanska partiet

 • "En republikansk senator"
 • "Republikansk partipolitik"
  synonym:
 • republikan

2. Having the supreme power lying in the body of citizens entitled to vote for officers and representatives responsible to them or characteristic of such government

 • "The united states shall guarantee to every state in this union a republican form of government"- united states constitution
 • "A very republican notion"
 • "So little republican and so much aristocratic sentiment"- philip marsh
 • "Our republican and artistic simplicity"-nathaniel hawthorne
  synonym:
 • republican

2. Att ha den högsta makten liggande i kroppen av medborgare som har rätt att rösta på tjänstemän och representanter som är ansvariga för dem eller kännetecknar en sådan regering

 • "Usa skall garantera varje stat i denna union en republikansk regeringsform" - förenta staternas konstitution
 • "En mycket republikansk föreställning"
 • "Så lite republikanskt och så mycket aristokratiskt sentiment" - philip marsh
 • "Vår republikanska och konstnärliga enkelhet" -nathaniel hawthorne
  synonym:
 • republikan

Examples of using

Tom is a republican.
Tom är republikan.