Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "repellent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avstötande" till svenska språket

EnglishSwedish

Repellent

[Avvisande]
/rɪpɛlənt/

noun

1. A compound with which fabrics are treated to repel water

  synonym:
 • repellent
 • ,
 • repellant

1. En förening med vilken tyger behandlas för att stöta bort vatten

  synonym:
 • avstötande medel

2. A chemical substance that repels animals

  synonym:
 • repellent
 • ,
 • repellant

2. Ett kemiskt ämne som stöter bort djur

  synonym:
 • avstötande medel

3. The power to repel

 • "She knew many repellents to his advances"
  synonym:
 • repellent
 • ,
 • repellant

3. Kraften att stöta bort

 • "Hon kände många avvisande till hans framsteg"
  synonym:
 • avstötande medel

adjective

1. Serving or tending to repel

 • "He became rebarbative and prickly and spiteful"
 • "I find his obsequiousness repellent"
  synonym:
 • rebarbative
 • ,
 • repellent
 • ,
 • repellant

1. Servering eller tenderar att stöta bort

 • "Han blev rebarberande och taggig och illvillig"
 • "Jag tycker att hans obsequiousness är avvisande"
  synonym:
 • rebarbativ
 • ,
 • avstötande medel

2. Highly offensive

 • Arousing aversion or disgust
 • "A disgusting smell"
 • "Distasteful language"
 • "A loathsome disease"
 • "The idea of eating meat is repellent to me"
 • "Revolting food"
 • "A wicked stench"
  synonym:
 • disgusting
 • ,
 • disgustful
 • ,
 • distasteful
 • ,
 • foul
 • ,
 • loathly
 • ,
 • loathsome
 • ,
 • repellent
 • ,
 • repellant
 • ,
 • repelling
 • ,
 • revolting
 • ,
 • skanky
 • ,
 • wicked
 • ,
 • yucky

2. Mycket offensiv

 • Väcker motvilja eller avsky
 • "En äcklig lukt"
 • "Osmakligt språk"
 • "En avskyvärd sjukdom"
 • "Tanken på att äta kött är avvisande för mig"
 • "Revolterande mat"
 • "En elak stank"
  synonym:
 • äckligt
 • ,
 • osmaklig
 • ,
 • ful
 • ,
 • avskyvärt
 • ,
 • avskyvärd
 • ,
 • avstötande medel
 • ,
 • avstötande
 • ,
 • upprörande
 • ,
 • skanky
 • ,
 • elak
 • ,
 • yucky

3. Incapable of absorbing or mixing with

 • "A water-repellent fabric"
 • "Plastic highly resistant to steam and water"
  synonym:
 • repellent
 • ,
 • resistant

3. Oförmögen att absorbera eller blanda med

 • "Ett vattenavvisande tyg"
 • "Plast mycket motståndskraftig mot ånga och vatten"
  synonym:
 • avstötande medel
 • ,
 • motståndskraftig