Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remainder" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rest" till svenska språket

EnglishSwedish

Remainder

[Återstoden]
/rɪmendər/

noun

1. Something left after other parts have been taken away

 • "There was no remainder"
 • "He threw away the rest"
 • "He took what he wanted and i got the balance"
  synonym:
 • remainder
 • ,
 • balance
 • ,
 • residual
 • ,
 • residue
 • ,
 • residuum
 • ,
 • rest

1. Något kvar efter att andra delar har tagits bort

 • "Det fanns ingen rest"
 • "Han slängde resten"
 • "Han tog vad han ville och jag fick balansen"
  synonym:
 • återstod
 • ,
 • balans
 • ,
 • rest
 • ,
 • vila

2. The part of the dividend that is left over when the dividend is not evenly divisible by the divisor

  synonym:
 • remainder

2. Den del av utdelningen som blir över när utdelningen inte är jämnt delbar med delaren

  synonym:
 • återstod

3. The number that remains after subtraction

 • The number that when added to the subtrahend gives the minuend
  synonym:
 • remainder
 • ,
 • difference

3. Det tal som återstår efter subtraktion

 • Siffran som när den läggs till i subtrahenden ger menuenden
  synonym:
 • återstod
 • ,
 • skillnad

4. A piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold

  synonym:
 • end
 • ,
 • remainder
 • ,
 • remnant
 • ,
 • oddment

4. Ett tygstycke som blir över efter att resten har använts eller sålts

  synonym:
 • slut
 • ,
 • återstod
 • ,
 • kvarleva
 • ,
 • udda

verb

1. Sell cheaply as remainders

 • "The publisher remaindered the books"
  synonym:
 • remainder

1. Sälj billigt som rester

 • "Förlaget förblev böckerna"
  synonym:
 • återstod