Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remain" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förbli" till svenska språket

EnglishSwedish

Remain

[Förbli]
/rɪmen/

verb

1. Stay the same

 • Remain in a certain state
 • "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"
 • "Rest assured"
 • "Stay alone"
 • "He remained unmoved by her tears"
 • "The bad weather continued for another week"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • remain
 • ,
 • rest

1. Förbli densamma

 • Förbli i ett visst tillstånd
 • "Klänningen förblev blöt efter upprepade försök att torka den"
 • "Var säker"
 • "Håll dig ensam"
 • "Han förblev oberörd av hennes tårar"
 • "Det dåliga vädret fortsatte i ytterligare en vecka"
  synonym:
 • stanna kvar
 • ,
 • förbli
 • ,
 • vila

2. Continue in a place, position, or situation

 • "After graduation, she stayed on in cambridge as a student adviser"
 • "Stay with me, please"
 • "Despite student protests, he remained dean for another year"
 • "She continued as deputy mayor for another year"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • stay on
 • ,
 • continue
 • ,
 • remain

2. Fortsätt på en plats, position eller situation

 • "Efter examen stannade hon kvar i cambridge som studentrådgivare"
 • "Stanna hos mig, snälla"
 • "Trots studentprotester förblev han dekanus i ytterligare ett år"
 • "Hon fortsatte som vice borgmästare i ytterligare ett år"
  synonym:
 • stanna kvar
 • ,
 • fortsätt
 • ,
 • förbli

3. Be left

 • Of persons, questions, problems, results, evidence, etc.
 • "There remains the question of who pulled the trigger"
 • "Carter remains the only president in recent history under whose presidency the u.s. did not fight a war"
  synonym:
 • remain

3. Bli lämnad

 • Av personer, frågor, problem, resultat, bevis etc.
 • "Det återstår frågan om vem som tryckte på avtryckaren"
 • "Carter är fortfarande den enda presidenten i nyare historia under vars presidentskap usa inte utkämpade ett krig"
  synonym:
 • förbli

4. Stay behind

 • "The smell stayed in the room"
 • "The hostility remained long after they made up"
  synonym:
 • persist
 • ,
 • remain
 • ,
 • stay

4. Stanna kvar

 • "Lukten stannade i rummet"
 • "Fientligheten fanns kvar långt efter att de gjorde upp"
  synonym:
 • framhärda
 • ,
 • förbli
 • ,
 • stanna kvar

Examples of using

These things always remain the same.
Dessa saker förblir alltid desamma.
If most of us remain ignorant of ourselves, it is because self-knowledge is painful and we prefer the pleasure of illusion.
Om de flesta av oss förblir okunniga om oss själva beror det på att självkännedom är smärtsamt och vi föredrar njutningen av illusion.
The secret will remain a secret.
Hemligheten kommer att förbli en hemlighet.