Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "registered" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "registrerad" till svenska språket

EnglishSwedish

Registered

[Registrerad]
/rɛʤɪstərd/

adjective

1. (of animals) officially recorded with or certified by a recognized breed association

 • Especially in a stud book
 • "A registered percheron"
  synonym:
 • registered

1. (av djur) officiellt registrerade hos eller certifierade av en erkänd rasförening

 • Särskilt i en stambok
 • "En registrerad percheron"
  synonym:
 • registrerad

2. Listed or recorded officially

 • "Record is made of `registered mail' at each point on its route to assure safe delivery"
 • "Registered bonds"
  synonym:
 • registered

2. Listade eller registrerade officiellt

 • "Registrering görs av `registered mail" vid varje punkt på dess rutt för att säkerställa säker leverans"
 • "Registrerade obligationer"
  synonym:
 • registrerad

3. (of a boat or vessel) furnished with necessary official documents specifying ownership etc

  synonym:
 • registered

3. (av en båt eller ett fartyg) försedd med nödvändiga officiella dokument som anger ägande etc

  synonym:
 • registrerad

Examples of using

Send a registered letter to be sure that it will reach its addressee.
Skicka ett rekommenderat brev för att vara säker på att det når sin adressat.
Are you a registered voter?
R du registrerad väljare?
They had their marriage registered on February 100.
De fick sitt äktenskap registrerat den 100 februari.