Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "refuge" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tillflykt" till svenska språket

EnglishSwedish

Refuge

[Fristad]
/rɛfjuʤ/

noun

1. A safe place

 • "He ran to safety"
  synonym:
 • safety
 • ,
 • refuge

1. En säker plats

 • "Han sprang i säkerhet"
  synonym:
 • säkerhet
 • ,
 • tillflyktsort

2. Something or someone turned to for assistance or security

 • "His only recourse was the police"
 • "Took refuge in lying"
  synonym:
 • recourse
 • ,
 • refuge
 • ,
 • resort

2. Något eller någon vände sig till för att få hjälp eller säkerhet

 • "Hans enda utväg var polisen"
 • "Tog sin tillflykt till att ljuga"
  synonym:
 • regress
 • ,
 • tillflyktsort
 • ,
 • semesteranläggning

3. A shelter from danger or hardship

  synonym:
 • refuge
 • ,
 • sanctuary
 • ,
 • asylum

3. Ett skydd från fara eller svårigheter

  synonym:
 • tillflyktsort
 • ,
 • fristad
 • ,
 • asyl

4. Act of turning to for assistance

 • "Have recourse to the courts"
 • "An appeal to his uncle was his last resort"
  synonym:
 • recourse
 • ,
 • resort
 • ,
 • refuge

4. Handling att vända sig till för att få hjälp

 • "Tillgripa domstolarna"
 • "En vädjan till sin farbror var hans sista utväg"
  synonym:
 • regress
 • ,
 • semesteranläggning
 • ,
 • tillflyktsort

Examples of using

Patriotism is the last refuge of a scoundrel.
Patriotism är en skurks sista tillflyktsort.
We took refuge behind a big tree.
Vi tog vår tillflykt bakom ett stort träd.