Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reef" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rev" till svenska språket

EnglishSwedish

Reef

[Rev]
/rif/

noun

1. A submerged ridge of rock or coral near the surface of the water

  synonym:
 • reef

1. En nedsänkt ås av sten eller korall nära vattenytan

  synonym:
 • rev

2. A rocky region in the southern transvaal in northeastern south africa

 • Contains rich gold deposits and coal and manganese
  synonym:
 • Witwatersrand
 • ,
 • Rand
 • ,
 • Reef

2. En klippig region i södra transvaal i nordöstra sydafrika

 • Innehåller rika guldfyndigheter och kol och mangan
  synonym:
 • Witwatersrand
 • ,
 • Rand
 • ,
 • Rev

3. One of several strips across a sail that can be taken in or rolled up to lessen the area of the sail that is exposed to the wind

  synonym:
 • reef

3. En av flera remsor över ett segel som kan tas in eller rullas upp för att minska området på seglet som utsätts för vinden

  synonym:
 • rev

verb

1. Lower and bring partially inboard

 • "Reef the sailboat's mast"
  synonym:
 • reef

1. Sänk och ta med delvis inombords

 • "Rev segelbåtens mast"
  synonym:
 • rev

2. Roll up (a portion of a sail) in order to reduce its area

  synonym:
 • reef

2. Rulla ihop (en del av ett segel) för att minska dess yta

  synonym:
 • rev

3. Reduce (a sail) by taking in a reef

  synonym:
 • reef

3. Minska (ett segel) genom att ta in ett rev

  synonym:
 • rev