Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "redeem" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lösa in" i svenska språket

EnglishSwedish

Redeem

[Lös in]
/rɪdim/

verb

1. Save from sins

  synonym:
 • deliver
 • ,
 • redeem
 • ,
 • save

1. Rädda från synder

  synonym:
 • leverera
 • ,
 • lösa in
 • ,
 • spara

2. Restore the honor or worth of

  synonym:
 • redeem

2. Terupprätta äran eller värdet av

  synonym:
 • lösa in

3. To turn in (vouchers or coupons) and receive something in exchange

  synonym:
 • redeem

3. Att lämna in (kuponger eller kuponger) och få något i utbyte

  synonym:
 • lösa in

4. Exchange or buy back for money

 • Under threat
  synonym:
 • ransom
 • ,
 • redeem

4. Växla eller köpa tillbaka för pengar

 • Hotad
  synonym:
 • lösen
 • ,
 • lösa in

5. Pay off (loans or promissory notes)

  synonym:
 • redeem
 • ,
 • pay off

5. Pay off (lån eller skuldebrev)

  synonym:
 • lösa in
 • ,
 • betala av

6. Convert into cash

 • Of commercial papers
  synonym:
 • redeem

6. Omvandla till kontanter

 • Av företagscertifikat
  synonym:
 • lösa in