Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "recur" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "återkomma" till svenska språket

EnglishSwedish

Recur

[Återkomma]
/rɪkər/

verb

1. Happen or occur again

 • "This is a recurring story"
  synonym:
 • recur
 • ,
 • repeat

1. Hända eller inträffa igen

 • "Det här är en återkommande historia"
  synonym:
 • återkomma
 • ,
 • upprepa

2. Return in thought or speech to something

  synonym:
 • recur
 • ,
 • go back

2. Tervänd i tanke eller tal till något

  synonym:
 • återkomma
 • ,
 • gå tillbaka

3. Have recourse to

 • "The government resorted to rationing meat"
  synonym:
 • fall back
 • ,
 • resort
 • ,
 • recur

3. Ha tillgripande

 • "Regeringen tog till ransonering av kött"
  synonym:
 • falla tillbaka
 • ,
 • semesteranläggning
 • ,
 • återkomma

Examples of using

Next year we'll recur to this issue.
Nästa år återkommer vi till denna fråga.