Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "recover" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "återhämta sig" till svenska språket

EnglishSwedish

Recover

[Återhämta sig]
/rɪkəvər/

verb

1. Get or find back

 • Recover the use of
 • "She regained control of herself"
 • "She found her voice and replied quickly"
  synonym:
 • recover
 • ,
 • retrieve
 • ,
 • find
 • ,
 • regain

1. Få eller hitta tillbaka

 • Tervinna användningen av
 • "Hon återtog kontrollen över sig själv"
 • "Hon hittade sin röst och svarade snabbt"
  synonym:
 • återhämta sig
 • ,
 • hämta
 • ,
 • hitta
 • ,
 • återfå

2. Get over an illness or shock

 • "The patient is recuperating"
  synonym:
 • recuperate
 • ,
 • recover
 • ,
 • convalesce

2. Komma över en sjukdom eller chock

 • "Patienten återhämtar sig"
  synonym:
 • återhämta sig

3. Regain a former condition after a financial loss

 • "We expect the stocks to recover to $2.90"
 • "The company managed to recuperate"
  synonym:
 • recover
 • ,
 • go back
 • ,
 • recuperate

3. Återfå ett tidigare tillstånd efter en ekonomisk förlust

 • "Vi förväntar oss att aktierna kommer att återhämta sig till $2,90"
 • "Företaget lyckades återhämta sig"
  synonym:
 • återhämta sig
 • ,
 • gå tillbaka

4. Regain or make up for

 • "Recuperate one's losses"
  synonym:
 • recover
 • ,
 • recoup
 • ,
 • recuperate

4. Återfå eller kompensera för

 • "Återvinna sina förluster"
  synonym:
 • återhämta sig
 • ,
 • hämta

5. Reuse (materials from waste products)

  synonym:
 • reclaim
 • ,
 • recover

5. Teranvändning (material från avfallsprodukter)

  synonym:
 • återkräva
 • ,
 • återhämta sig

6. Cover anew

 • "Recover a chair"
  synonym:
 • recover

6. Täck på nytt

 • "Återställ en stol"
  synonym:
 • återhämta sig

Examples of using

How long did it take you to recover from your operation?
Hur lång tid tog det för dig att återhämta dig från din operation?
He'll recover soon.
Han återhämtar sig snart.
Is there any chance that he'll recover?
Finns det någon chans att han återhämtar sig?